ประเพณีไทย มวยไทย เหตุผลที่ชาวต่างชาติสนใจ

 lovethailand2019    7 พ.ย. 2566

มวยไทยถือเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยรูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการฝึกให้รู้จักการต่อสู้และป้องกันตนเอง และมีวินัยในการฝึกฝนตลอดจนความเคารพและยกย่องครูผู้ฝึกสอนมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งการฝึกและการแข่งขัน ปัจจุบันมวยไทยกำลังกลายเป็นกีฬาสากล มวยไทยรวมอยู่ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จะเห็นได้จากการจัดแข่งขันมวยไทยในฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และมวยไทยได้ประยุกต์ใช้ภายใต้ชื่ออื่นๆ เช่น คิกบ็อกซิ่ง มวยเควัน มวยเอสวัน นอกจากนี้ยังใช้ท่ามวยไทยต่างๆเป็นท่าอีกด้วย ในการออกกำลังกายอีกด้วย ถือเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ มีคนมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทย หรือจ้างครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และเกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมวยไทยขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมหาวชิราลงกรณ์ (SMT) โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ เป็นประธานสมาคม และดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภามวยโลกซึ่งมีสมาชิกจาก 128 ประเทศ ส่งเสริมมวยไทยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีสถาบันศิลปะมวยไทยแห่งชาติ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เปิดสอนและเรียนรู้ในระบบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา

ดังนั้นเยาวชนไทยควรเรียนรู้และฝึกฝนมวยไทย เพื่อสร้างคุณค่าของมวยไทยและส่งเสริมศิลปะนี้ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทยตลอดไป   
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งด้านความสวยงามทางธรรมชาติ ด้านความหลากหลายของอาหารไทย รวมถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งยังคงสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่างทรงคุณค่าและชวนหลงใหลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัส และดื่มด่ำกับบรรยากาศด้วยตาของตัวเอง วันนี้เรามาดูกันว่า ประเพณีของไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลกนั้นมีอะไรบ้าง มวยไทยประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทยเริ่มต้นจากการนำไปใช้ในการทำสงครามในอดีต ซึ่งต่างจากมวยไทยในปัจจุบันที่ใช้เป็นกีฬา โดยใช้ถุงมือเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น มวยไทยยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ศิลปะการโจมตี 8 ประการ ได้แก่ สองมือ สองเท้า สองศอก และเข่าทั้งสองข้าง (ในตำราบางฉบับอาจเป็น นววัฒน์ ซึ่งรวมการใช้ศีรษะเพื่อโจมตี หรือ ทศอาวุธ ซึ่งรวมการใช้ บั้นท้ายที่จะโจมตี) มวยไทยสืบทอดมาจากมวยโบราณ โดยแบ่งเป็นแต่ละสายตามท้องที่นั้นๆ โดยมีสายสำคัญๆ ได้แก่ มวยท่าเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มวยไชยา (ภาคใต้) มวยลพบุรี และมวยพระนคร (ภาคกลาง) ). มีคำกล่าวว่า "หมัดหนักโคราช เก่งลพบุรี ท่าดีไชยา เร็วกว่าท่าเสา"


• บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์

• คำสอนหลวงพ่อ

• บทแผ่เมตตาหลวง 3จบ ไพเราะมาก ฟังแล้วจิตใจสงบ เยือกเย็น เปิดฟังวนไป #เพลงธรรมะ #แผ่เมตตา

• ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

• กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง

• วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย