จิตใจฟุ้งซ่าน ทำสมาธิลำบาก รบกวนชี้แนะด้วยครับ

 johaniowa    

ผมไม่ได้ทำสมาธิมานาน หลายปีแล้ว ช่วงนี้ผมมีเรื่องทุกข์ใจ อยากทำให้จิตใจสงบลง ผมเลยอยากนั่งสมาธิดู เผื่อจะได้ผล แต่ว่าจิตใจผมฟุ้งซ่านมากเลย ทำแบบพุทโธ ๆ เข้าออก ไม่ไหว ครับ

ผมอยากจะถามว่า ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นการแผ่เมตตาแทน มันจะให้ผลใกล้เคียงกันไหมครับ

ขอบุญจงรักษาทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ได้ครับ..แต่ควรจะเริ่มด้วยการถือศิล 5 บริจาคทาน จากนั้นก็ทำจิตใจให้ผ่องใส เมื่อเรามีใจที่ผ่องใสแล้วเราค่อยแผ่เมตตาเริ่มแผ่ให้กับตนเองก่อนนะครับ


อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
-----------------------------------------
จากนั้นก็แผ่สวนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย คุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร แผ่ออกไป อันไม่มีประมาณ


ขอบคุณคำแนะนำของคุณ twat ครับ

ขอบุญจงรักษาท่าน


ถ้ากรณีอย่างนี้ผมมีวิธีแนะนำคือ ก่อนนั่งสมาธิ ให้สวดมนต์ก่อนไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ทำวัตรเช้า หรือ ทำวัตรเย็น หรือสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อให้ใจสงบ แล้วก็นั่งสมาธิจะช่วยให้ใจเราสงบได้ง่าย ไม่ว่าจะใช้คำภาวนาสัมมาอะระหัง หรือ พุทโธ ก็ได้ครับ แต่ถ้านั่งไปสะพัก แล้วยังฟุ้งซ่านอีก ก็ให้ใช้คำภาวนาครับ หลักการนั่งสมาธิ ง่ายคือ ปล่อยว่างๆ ทุกสิ่ง คิดว่าทุกสิ่งมีเกิดก็มีดับ

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุ
ปล. ต้องสมาธิทุกวันนะครับ แล้วไม่เกิน 1 อาทิตย์ใจเราจะเริ่มละเอียด แล้วจะนั่งได้เองเริ่มจากนั่ง 10 นาทีก่อน พอใจสงบ ก็เริ่มนั่งเพิ่มนาทีไปเรื่อยๆ จนกระทั้ง 1 ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆ (อย่าลืมรักษาศีล ด้วยนะครับ)


ขอบคุณคำแนะนำของคุณ kanchsit ครับ

ขอบุญจงรักษาท่าน


 3,966 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย