ให้มีการสอนศาสนาในโรงเรียนเยอะขึ้น

     

เพราะโรงเรียน ต.ช.ด. ไม่มีการสอนศาสนาเลย   
 4,276 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย