ขอเชิญฟังธรรมและดนตรีธรรมะฟรีในหัวข้อ "งานยุ่งทั้งวัน จะปฏิบัติธรรมได้อย่างไร" วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

 yajai    9 ก.พ. 2555

ขอเชิญชวนฟังธรรมและดนตรีธรรมะฟรี

ณ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ในหัวข้อ "งานยุ่งทั้งวัน จะปฏิบัติธรรมได้อย่างไร"
โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ฟังเพลงและดนตรีธรรมะ โดย จีวันแบนด์
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ท่านที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่
สุวรรณี ยุธานุสรณ์ (ยุ้ย)
ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 790 2385 มือถือ 089 440 8479


• ๕๐.ปางชี้อสุภะ

• สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน

• นั่งภาวนาแล้วตัวแข็งเหมือนหิน หายใจไม่ออก เหมือนจมน้ำ

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• นำนั่งสมาธิ 30 นาที/ เจริญภาวนาได้อานิสงส์มาก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย