บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสูตร และรับโอวาทธรรม

 นานา    9 มี.ค. 2555

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสูตร และรับโอวาทธรรม
โดย พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
พระอาจารย์เมตตาสอนการเจริญสติตามแบบพระไตรปิกฏ
ให้รู้รูป-นาม / ผู้รู้ และผู้ถูกรู้

  3,251 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย