มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 textbaanaree  

ใช้กายสร้างจังหวะ ใช้ใจสร้างการรับรู้ มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มอยู่ รับรู้การเคลื่อนไหวของความคิด มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยท่านพระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ แห่งวัดปลายนา จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-20.00 น. (กิจกรรมทุกวันพุธ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,638


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย