โครงการปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม บวชเนกขัมมะจาริณี

 varadham707    17 พ.ย. 2565

สอบถามเพิ่มเติ่ม เส้นทาง โทร 09 9005 9797 ไลน์ : varadham7117 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เชิญร่วมหรือสนับสนุนโครงการดังนี้


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ดนตรีที่ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและความซึมเศร้า🌿รักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ

• อภัยทาน

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้

• จิตดั้งเดิม หรือจิตประภัสสร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย