เจริญพร ร่วมสร้างวิหารโบสถ์พระพุทธรูปหน้าตัก ๕ เมตร

 พระไพโรจน์    

เจริญพร ร่วมสร้างวิหารโบสถ์พระพุทธรูปหน้าตัก ๕ เมตรในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.เกษตรสมบูรณ์
จ. ชัยภูมิ ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ dhamma.orgfree.com
ติดต่อหรือบริจาคตามศรัทธาได้ที่

พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
ธ. กรุงไทย สาขา เลย
เลขที่บัญชี 4030266460
เบอรโทร ๐๘๔ ๔๑๙๐๕๕๓
วัดป่าภูผักขา บ้านหนองหอย
ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 36120

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สัจธรรมจะยั่งยืนถ้าช่วยกันเผยแผ่พุทธพจน์
(ปัจจุบันชอบยึดสำนักครูอาจารย์มากเกินไปจนลืมพระไตรปิฎก)
เยาวชนคือสังคมในอนาคต


• กฎแห่งกรรม : เจ็บป่วยบ่อย เพราะชอบฆ่าสัตว์

• 96(11/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ปล่อยวาง โดย อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน

• สอนลูกมองโลก

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย