++ช่วยเหลือนักเรียน และเยาวชน เหตุอุทกภัย++

 พระฐานธมฺโม    18 พ.ย. 2553

ขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนทุกชนิดเพื่อมอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ประสบเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งข้าพเจ้าเองได้ทำโครงการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเยาวชนและสามเณรแบบนี้ขึ้นมาหลายครั้งก็ยอมรับว่าทุกๆท่านให้การช่วยเหลือและร่วมบริจาคกันมาเป็นอย่างดีขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง..ในครั้งนี้เนื่องด้วยเหตการณ์อุทกภัยทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนเองได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นคนพื้นเพอยู่ตำบลแห่งนี้จึงมีความสำนึกรักบ้านเกิดเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เป็นผู้มีกำลังกายกำลังทรัพย์อันน้อยนิดจึงได้ช่วยเหลือไปตามกำลังของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจึงคิดหาวิธีหาหนทางที่จะช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งไม่มากมายนักแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมกับ บิดา-มารดา และคณะญาติๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชนได้ออกแจกจ่ายสิ่งของในการช่วยเหลือก็ได้รับความร่วมมือดีมากจากทุกภาคส่วนด้วยดีมากในทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าทำโครงการต่างๆทั้งในเว็บแห่งนี้และเว็บธรรมะอื่นๆข้าพเจ้ายืนยันหนักแน่นมาโดยตลอดว่าจะไม่รับบริจาคเป็นเงินไม่ว่ากรณีใดๆซึ่งทุกๆท่านสามารถตรวจสอบกระทู้ได้ว่าข้าพเจ้าจะตั้งหมายเหตุว่าไม่รับบริจาคเป็นเงินแต่ด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงมีความคิดจะขอกลืนน้ำลายตัวเองสักครั้งเพราะเชื่อดีว่าทุกๆท่านที่ได้เข้ามาอ่านเว็บแห่งนี้ย่อมมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ใจบุญและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่เสมอและหากข้าพเจ้าขอรับบริจาคเป็นเงินบ้างข้าพเจ้าคิดว่าจะเอื้ออวยประโยชน์และสะดวกในการจัดซื้อสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนั้นในครั้งนี้หากทุกๆท่านมีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงินปัจจัยก็สามารถทำได้หรือจะจัดส่งเป็นสิ่งของก็สามารถทำได้อีกเช่นกัน.....ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญแก่ทุกๆท่านที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเกื้อนุกุลกิจกันเป็นอย่างยิ่งขอให้ความดีที่ทุกๆท่านได้กระทำจงเป็นภวปัจจัยส่งผลให้ทุกๆท่านพบเจอแต่ความสุข สงบมีสุขภาพร่างกายเกื้อกูลอำนวยประกอบกิจการต่างๆได้อย่างรุ่งโรจน์แข็งแรง....ขออนุโมทนา
*****สามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชี*****
นายวิษณุ อำไพเพชรธนาคารกรุงเทพสาขาพุนพิน
mr.vissanu ampaipet bangkokbank (swiftcode : BKKBTHBK)
เลขที่บัญชี421-0-630259
หรือสามารถจัดส่งอุปกรณ์การเรียนได้ที่
61/1 หมู่ที่5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84130

หรือโทรมาสอบถามได้ที่080-5279767
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ประเทศไทยคนไทยมีใจเมตตามากครับ ศาสนาพุทธถึงดำรงอยู่ได้
หลวงปู่สด เคยกล่าวว่า แค่เราไม่ใส่บาตรกันทั่วประเทศ ไม่เกิน5วันพระก็อยู่ไม่ได้แล้ว
ที่ประเทศเรามีอาหารอุดม หลากรสชาติ ก็เพราะบรรพบุรุษเราได้ใส่บาตรทำทานด้วยความปราณีต อันนี้เห็นได้ชัด


• คนมีกรรมนำหนุน

• การช่วยลูก

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ดาบสฌานเสื่อม ( หริตจชาดก )

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• อย่าพะวง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย