ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕

 pmprasert2520  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
ทอดถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (แรม ๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
***
http://www.watsawangarom-klongkaek.com/

เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ทุกหมู่ ตลอดจนทายกทายิกาชาวบ้านคลองแขกทุกครอบครัว ได้พร้อมใจกันทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ดังนั้นทางคณะกรรมการ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) ตลอดจนคณะศรัทธาชาวบ้านคลองแขก จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งนี้ ตามแต่จิตศรัทธาอันเป็นมหากุศลของทุกท่าน
ขอความสุขสวัสดิ์ จากอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสงค์จำนงหมายสิ่งใดฉันใดประกอบชอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญฯ


วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) วันทอดถวาย
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๒๙ น. – แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ และประกอบพิธีทอดกฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

โดยติดต่อที่อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า 085-195-9625 หรือ
โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี พระประเสริฐ เตชสีโล เลขบัญชี 524-2-11080-5 เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposits) ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์ เป็นตัวแทนบัญชีทองคำหาค่ามิได้เปิดรับบริจาคให้กับทางวัด [url][url][url][url][url][url]ps_1_club@hotmail.com[/url[/url[/url[/url[/url[/url]]]]]]

(หมายเหตุ) " ว่าบัญชีวัดโอนไม่ได้หรือ เพราะบัญชีวัดมีกรรมการดูแลอยู่ไม่สามารถ ถอนเงินในบัญชีวัดออกมาได้ ถอนทำไม เพื่ออะไร ไปใช้อะไร ถอนไปเท่าไร ต้องหามาใช้เท่าที่ถอนไป " ไม่สามารถถอนนำมาตั้งกองผ้าป่าได้ ข้อมูลการโอนเข้าบัญชีจะถูกบันทึกโดยธนาคาร ทุกครั้งไป

อาตมา พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า เป็นตัวแทนบัญชีทองคำของผู้มีจิตศรัทธา นำกองบุญกองกุศลโดยตั้งเป็นกองกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ ไปถวายให้กับทางวัดสว่างอารมณ์ คือได้บุญสร้างพระอุโบสถและกองกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕ หรือ 2 in 1 ทำบุญครั้งเดียวได้สองเท่า

ประธาน 1,000 บาท
รองประธาน 500 บาท
กรรมการ 200 บาท

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

พระครูโสภณสาโรภาส (อาจารย์ไก่ บางข่า ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระครูสมุห์บัณลือศักดิ์ ปิยสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
คณะสงฆ์วัดสว่างอารมณ์

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส

นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสุวรรณ แจ่มกระจ่าง ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสมยศ จันทร์แก้ว กรรมการฝ่ายร้านค้า
ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยสมาชิก อ.บ.ต.
คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์


ปี 2555 จบงานประจำปีแล้ว แต่ยังเปิดบัญชีทองคำรับบริจาคตามศรัทธาเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถจนกว่าจะฝังลูกนิมิต ในปี 2557

เจ้าภาพเปิดผ้าคลุมลูกนิมิต (เปิดงาน) ลูกละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทองปิดลูกนิมิตหีบละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพดอกไม้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพอาหารในโรงครัว (ถวายภิกษุสามเณรและให้คนงาน) มื้อละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพข้าวสารกระสอบๆละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำดื่มวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กองๆละ ๒๐ บาท
เจ้าภาพน้ำมันเติมเครื่องยนต์ปั่นไฟ ๒๐๐ลิตรๆ ๓๒ บาท ถังละ ๖,๔๐๐ ณ ราคาปัจจุบัน ใช้จำนวนมากตลอดงาน

ทำบุญตามกำลังศรัทธา อายุ วรรณะ สุขะ พละ

โอนเงินที่ชื่อบัญชีพระประเสริฐ เตชสีโล
เลขบัญชี 524-2-11080-5ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดองค์พระปฐเจดีย์หรือมาด้วยตนเอง

งบประมาณในการก่อสร้าง กว่า 30 ล้านบาทเศษ โดยมีผู้จองเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างกับทางวัดตามกำลังศรัทธาโดยมีหมายกำหนดการฝังลูกนิมิต ประมาณ ปี 2557


3,668


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย