ทำบุญที่ดิน วัดหัวคู้

 poyepoyum    21 ธ.ค. 2553

ูเชิญสาธุชนทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดหัวคู้ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาทหรือตามกำลังศรัทธา ให้กุศลบุญหนุนนำู้ัที่อยู่ ที่อาศัย ที่ทำมาค้าขาย ให้บริบูรณ์
สอบถามรายละเอียดติดต่อ
"เจ้าอาวาส ๐๘๑ ๙๒๒ ๒๖๑๕"
"พระครูสมุห์วินัย ๐๘๑ ๘๒๕ ๕๕๙๐"
"หลวงพี่เล้ง ๐๘๑ ๙๐๙ ๓๓๘๔"
"คุณประเสริฐ ไวยาวัจกร ๐๘๗ ๐๑๐ ๙๘๘๕"


ที่มา : เนื่องจากมีความประสงค์จะสร้างสถานที่ปฎิบัติธรรม


  3,403 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย