เชิญร่วมสร้างบุญกุศล สมทบทุนค่าทวงคืนที่ดินให้แก่วัดสวนม่วง

 songwsm    6 ม.ค. 2555

เชิญร่วมสร้างบุญบารมีมหากุศล ด้วยคำแนะนำของท่านที่เป็นประโยชน์แก่วัด หรือจะสมทบทุนค่าทวงที่ดินคืนให้แก่ "วัดสวนม่วง" อันเป็นที่ดินของผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ก็ได้

วัดสวนม่วง (วัดปากอ่างน้อย)ริมแม่น้ำปิง หลังตลาดกล้วยไข่ ใกล้หมู่บ้านปากอ่าง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐


ร่วมช่วยทวงที่ดินคืนให้แก่ วัดสวนม่วง

เชิญร่วมสร้างบุญบารมีมหากุศล ด้วยคำแนะนำของท่านที่เป็นประโยชน์แก่วัด หรือจะสมทบทุนค่าทวงที่ดินคืนให้แก่ "วัดสวนม่วง" อันเป็นที่ดินของผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ก็ได้

วัดสวนม่วง (วัดปากอ่างน้อย)ริมแม่น้ำปิง หลังตลาดกล้วยไข่ ใกล้หมู่บ้านปากอ่าง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

..... เนื่องด้วย วัดสวนม่วง เป็นวัดที่มีสภาพเป็นป่า อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ไม่ได้เป็นวัดเฉพาะของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีผู้ใดสนใจรับรู้ว่าเขตที่ดินของวัดมีจำนวนเท่าใด จึงทำให้มีกลุ่มคนผู้มีความโลภ ทำการบุกรุกเข้ามาในที่ดินของวัดเป็นจำนวนมาก
..... ผู้รุกล้ำเป็นดาบตำรวจ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อยู่ใน สภ.ท้องที่ด้วย แล้วขายที่ดินบางส่วนที่รุกล้ำของวัดให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในตัวเมือง
..... ไปขอความช่วยจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้ว ก็บอกให้ทางวัดไปหาทนายความเอาเอง ทางวัดก็มีกำลังทรัพย์น้อย
..... ไปยื่นขอให้การที่ดินมารังวัดสอบเขตก็หลายครั้งแล้ว แต่ถูก ตำรวจนายนี้ และพรรคพวกห้าม ไม่ให้ช่างรังวัดเข้าไปรังวัดในที่ดินพิพาทของวัด ไปแจ้งขอความเป็นธรรมที่ สถานีตำรวจก็หลายครั้งแล้วก็ไม่มีผล ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็เงียบไป
..... คงมีอยู่หนทางเดียว คือต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมือง ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก เกินกำลังของวัดป่าจะทำได้ ดังนั้น ทางวัดจึงได้บอกบุญเชิญชวนมายังสาธุชน ผู้หวังบุญกุศลทั้งหลาย เพื่อจะได้เป็นโอกาสในการบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี เพราะที่ดินนั้น เป็นประมุขของถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงมีผลานิสงส์ผลบุญมากแก่ผู้ถวายและผู้ป้องกัน ให้มีที่ดินมากมายมหาศาลในภพต่อๆ ไปที่ท่านเกิดแล้วเกิดอีก อันนับชาติมิได้ และในที่ดินของท่านนั้นจักไม่มีใครๆ สามารถรุกรานในที่ดินของท่านได้อีกด้วย และด้วยเพราะการที่ท่านช่วยเหลือปกป้องทรัพย์ของสงฆ์ โดยวิธีใด วิธีหนึ่งนี้ จักมีอานิสงส์ให้ท่านมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมาก ไว้คอยรับใช้ ช่วยเหลือการงานของท่านในภพภายภาคหน้าอีกด้วย

ดูรายละเอียดในแฟ้มเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : พระรังษี สุทฺธสีโล

หรือจะแนะนำโดยตรงไปยัง พระรังษี สุทฺธสีโล ภิกฺขุ รักษาการเจ้าอาวาส วัดสวนม่วง
(วัดปากอ่างน้อย) โทรศัพท์ : 085-217 4024

วัดสวนม่วง (วัดปากอ่างน้อย) ริมแม่น้ำปิง หลังตลาดกล้วยไข่ ใกล้หมู่บ้านปากอ่าง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

ขอเจริญพร


  3,543 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย