"ขอเชิญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ และร่วมงานอยู่ปริวาสกรรรม และบวชเนกขัมมจารินี เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย 10-19 ม.ค. 2561 รวม 9 วัน 9 คืน"

 UMP    5 ม.ค. 2561

"ขอเชิญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ และร่วมงานอยู่ปริวาสกรรรม และบวชเนกขัมมจารินี เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย 10-19 ม.ค. 2561 รวม 9 วัน 9 คืน" 

....กำหนดการดังนี้.... 

10 ม.ค. 2561 
8.00 น. ลงทะเบียน ถวายภัตตาหารเช้า ขอปริวาส 
18.30 น. ขอสมาทานศีล 8 ฟังโอวาท จากหลวงพ่อเจ้าคุณ พระพุทธิสาระสุทธี เจ้าคณะ อ.สังคม

วันที่ 11-18 ม.ค. 2561 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกวัน ดังนี้ 
4.00 น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรมบรรยายรับอรุณ 
6.00 น. ฉันข้าวต้ม 
8.00 น. รับบิณฑบาตรภายในวัด 
13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
16.00 น. ฉันน้ำปานะ 
17.00 น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย 
22.00 น. สัญญาณระฆัง เข้าพักผ่อน 

วันที่ 19 ม.ค. 2561 
ขออัพพาน 

ติดต่อเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ ข้าวต้มเช้า ปัจจัยดำเนินงาน 
โทร. 0862269115 พระอาจารย์สุรพล ปสันโน ประธานสงฆ์วัดอูบมุง ผู้ดำเนินงาน 

เบอร์บัญชีสำหรับโอนเงินทำบุญ ธ.ออมสิน สาขาสังคม ออมทรัพย์ 020147614471 ชื่อบัญชี พระอาจารย์ สุรพล ปสันโน 

ชมภาพงานปริวาสกรรมช่วงเดือน ม.ค. 2560 ได้ที่ เฟสบุค : วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม หนองคาย 

(วัดอูบมุง อยู่ติดแม่น้ำโขง บ.น้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย) 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยเถิด...สาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• สุทฺทสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย ฝ่ายของตนเห็นได้ยาก

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย