ขอเชิญร่วมทำบุญโครงอาหารกลางวัน ก่อสร้างลานธรรม และห้องน้ำสำหรับเยาวชน

 Webmaster    

ขอเชิญร่วมทำบุญโครงอาหารกลางวัน ก่อสร้างลานธรรม และห้องน้ำสำหรับเยาวชน
ชวนทำบุญเจ้าค่ะขอเชิญร่วมทำบุญโครงอาหารกลางวัน ก่อสร้างลานธรรม และห้องน้ำสำหรับเยาวชน ชาย-หญิง


ดิฉัน ได้เข้าไปดูการอบรมเยาวชนผ้าขาว หญิง-ชายแล้วรู้สึกได้ว่า
ทางวัดยังขาดแคลนในเรื่องสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่
จะ เข้าอบรมเยาวชนผ้าขาวหลายอย่าง จึงอยากเชิญชวนท่านผู้มี
จิต ศรัทธาเข้าไปดูการทำงานของพระ ไพโรจน์กตธัมโมที่

http://www.dhamma.orgfree.com ได้ เห็นการทำงานของท่านแล้ว รู้สึกได้ว่า
ท่านทำงานเพื่อสังคม-เยาวชน จึงอยากขอเรียนเชิญบริจาคค่าอาหารและ
อื่นๆเพื่อร่วมทำบุญกับท่านในครั้งนี้ ด้วยจึงบอกบุญมาทางท่านทั้งหลาย
ร่วม บริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่.


พระ ไพโรจน์กตธัมโม
ธ.กรุง ไทยสาขา เลย
เลขที่บัญชี4030266460
เบอรโทร 084-419-0553

สำนักสงฆ์วัดป่าภูผักขะ
บ้านโคกสง่าหนองหอย
ต. หนองโพนงาม
อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,573 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย