ขอเชิญร่วมทำบุญงานเข้ารุกมูลกรรมของพระสงฆ์

 นิพฺพานัง  

วัดสุนทรศิริ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๑ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสนับสนุนเข้ารุกขมูลกรรม

เจริญพร สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศล

ด้วยคณะสงฆ์ตำบลตลาดใหญ่ คณะกรรมการ คณะศรัทธาประชาชนวัดสุนทรศิริบ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ ๓ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ให้มีการจัดเข้ารุกขมูลกรรม ปฎิบัติธรรม ของพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ทุกคืน ทำบุญตักบาตรทุกเช้า ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ในวันที่ ๒ -๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร และศรัทธาประชาชนทั่วไป ศรัทธาประชาชนจะได้มีเวลาและโอกาสได้ทำบุญอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปฏิบัติธรรม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา และพร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินขยายเขตวัดออกไปอีกจำนวน ๒ งาน ๑๖ ตารางวาราคา ๑๕๐,๐๐๐บาท
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศลได้ช่วยอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสนับสนุนการเข้ารุกขมูลกรรม ที่ได้มีรายการแนบมากับหนังสือนี้ตามกำลังศรัทธาของท่าน เพื่อเป็นการสร้างกุศลบุญบารมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัว ยังได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป


เจริญพรมาด้วยความนับถือ

( พระอธิการชูชาติ สุธมฺโม )
เจ้าอาวาสวัดสุนทรศิริรายการที่รับบริจาค


๑. ผ้าป่า ๙๙๙ กอง ๆ ละ ๑๐๐ บาท
๒. กัณฑ์เทศน์ธรรมชะตาปี –ชะตาเดือน – ชะตาวัน กัณฑ์ละ ๑๐๐ บาท
๓. ซุ้มนอนของพระสงฆ์ ๓๐๐ บาท
๔, น้ำปานะเลี้ยงพระสงฆ์ มื้อ ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๕. ภัตตาหารเช้า-เพล เลี้ยงพระสงฆ์ มื้อ ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
๖. ที่ดินถมที่ลำละ ( ๕ คิว ) ๕๐๐ บาท
๗. ที่ดินตารางวาละ ๕๐๐ บาท
๘. กัณฑ์เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๙. กัณฑ์เทศน์ธรรมะบรรยาย ๕ กัณฑ์ ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทติดต่อบริจาคได้ที่พระอาจารย์อธิการชูชาติ สุธมฺโม เลขที่บัญชี 486-0-31183-8 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาดอยสะเก็ด โทร. ๐๘๓๕๘๒๑๑๘๔ - ๐๘๔๑๗๒๐๓๗๐ อีเมล..w.suntornsiri@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ภาพเข้ารุกขมูล

3,822


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย