ขอโอกาส...บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย...อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 thongyodrak    31 พ.ค. 2562

ขอโอกาส...บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย...อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โดยความมุ่งมั่นของ พระเดชพระคุณพระครูปทุมสราภิบาล ท่านเจ้าอาวาส และชาวบ้านหนองบัวน้อย
ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 18,500,000 บาท ทางวัดยังขาดงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอโอกาส...บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อยมา ณ ที่นี้....เพื่อให้การสร้างอุโบสถแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ในเร็ววัน...
"ขอความสุข ความเจริญ ทั้งภายนอก และภายใน จงเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคน....ขออนุโมทนา..." https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ติดต่อขร่วมเป็นกำลังแรงบุญในการสร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
ได้โดยตรงที่ท่านพระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
โทรศัพท์...081-9778918 หรือ 099-4719922
(ทางวัดยังต้องการกำลังแรงบุญอีกมากเด้อจ้า...)


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• อาหารเสริม เมลโล่ มี ZENSORA Mellow Me วิตามินช่วยนอนหลับ ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด

• มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เยาวชนไทย ร่วมฝึกอบรมทักษะการฟัง “ความสุขและความสำเร็จ...สร้างได้ด้วยการฟัง”

• โทษของสุรา ๖ ประการ

• เราเห็นคนเชื่ออะไรงมงาย เราไม่ควรสรุปว่าความงมงายนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเชื่อต้องไม่จริง มันไม่แน่ คนเรางมงายในสิ่งที่เป็นจริงได้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย