เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดีๆผ่านช่องทาง Social Media ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์

 naparats    13 ธ.ค. 2560

เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดีๆผ่านช่องทาง Social Media
ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ @pagewatchol
เพื่อ...
> ติดตามข้อมูลข่าวสารของวัด
> วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ทำอะไรบ้าง
> ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ปัญญาพัฒนาชีวิต
> อิ่มบุญ อุ่นธรรม ที่มาจากจิตอันเป็นกุศล
> นำปริศนาธรรม และคำครูสอน มาเผยแผ่
ผ่านช่องทาง
1. Line@ > https://goo.gl/EnwoaW
2. Facebook > https://goo.gl/AVFBEv
3. Instagram > https://goo.gl/dAw9Bv
4. Youtube > https://goo.gl/ooFVxy
  3,208 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย