ภาพงานพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่๙ ณ.สำนักสงฆ์มณีพรหมรังสี

 pirataa    24 ก.ย. 2554

ทางหลวงปู่ใหญ่ ธนปัญโญได้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และฎิภาณธนสมบัติทุกประการเทอญ

หลวงปู่ใหญ่ ธนปัญโญ
สอบถามได้ที่เบอร์โทร.08-67688512

ภาพงานพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่ ๙ จานน้ำมัน ๙ แร่ ๙ ว่านเมตตา ณ.สำนักสงฆ์มณีพรหมรังสี (เขาทราย) หมู่ ๔ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
เวลา ๑๓:๐๐ น.

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://board.palungjit.com/f104/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%99-%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5-307131.html#post5152368 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• การไม่ยอมรับความจริง เหมือนเอามีดโกนจ่อคอตัวเอง

• นกกระยางเจ้าเล่ห์ (พกชาดก)

• เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

• ต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย