ขอเชิญปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

 yaipoo    5 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโตจากวัดป่าภูไม้ฮาว ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บ้านไทย หมู่๕ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม อยู่ใกล้กับ สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ โดยการเดินทางเริ่มจากกรุงเทพเลย BIG C นครปฐมจะเจอ 4 แรกแยกให้เลี่ยวซ้ายช่องโรงแรม 99 แล้วจะพบป้ายบ้านไทยตลอดเส้นทาง ระยะทาง ~6 กิโลเมตร

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต เป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขและเบิกบานด้วยแสงสว่างทางปัญญาอันเกิดจากกระแสธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อบรรเทาความรุ่มร้อนที่เกิดจากทุกข์ทั้งปวงให้คลายลง

ด้วยเมตตาธรรม ที่มีต่อคณะศิษย์ชาวนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอันเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโตเคยมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งสมัยก่อนเรียกวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ทำให้ท่านเลือกจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมะที่ท่านได้มีโอกาสรู้เห็นจากการอุทิศตนศึกษาปฏิบัติมาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยพระอาจารย์ได้ประมวลการปฏิบัติธรรมที่ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบหลายสำนัก ว่าแท้จริงมีการเชื่อมต่อและมีจุดร่วมกันอยู่ผู้ปฏิบัติจะเกิดความเข้าใจในหลักของมหาสติปัฏฐาน๔ ได้อย่างถ่องแท้

ทุกๆ วันแห่งการปฏิบัติธรรม ท่านจะได้พบกับความสุขที่ได้ทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆกับฟังการแสดงธรรม และพระอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้สนทนาไขปัญหาชีวิตข้อข้องใจในสภาวธรรมต่างๆหลังการแสดงธรรมอย่างใกล้ชิดบ้านไทยอยู่ใกล้ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมสงบร่มรื่น และมีบรรยากาศเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอาคารสถานที่ เครื่องนอน อาหารครบครันซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ปฏิบัติสามารถไปกลับ หรือพักค้างก็ได้

ท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089 7408166
- คุณรัศมี นุชดอนไผ่ 088 4908305


• ฝึกสมาธิง่ายๆ 5 นาที ตามแบบฉบับคุณหมอสันต์ (5 Minutes Meditation)

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• สจิตฺตมนนุรกฺขถ ท่านทั้งหลายจงตามรักษาจิตของตน

• สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยกิจการงาน

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย