ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหินสร้างอาคารปฏิบัติธรรม กองบุญล่ะ 20 บาท ณ.วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 socoman    7 เม.ย. 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหินสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 🔺️กองบุญล่ะ 20 บาท ‼เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมบุญใหญ่ยิ่งหนัก 🌷#ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง สาธุๆ 🌷

🌷ทำบุญตามกำลังศรัทธา🌷
🔖สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่🔖

+++ชื่อบัญชี วัดอินทาราม
ธนาคาร กรุงเทพ
🔖เลขที่บัญชี 501-0197076🔖

โทร 085-1758159

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์
เป็นบุญมหาศาล แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมแรงร่วมบุญจากทุกท่าน ช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในครั้งนี้ จึงขอรับบริจาคงบประมาณค่าใช้จ่ายจากญาติธรรมผู้ใจบุญ สาธุ

อานิสงส์แห่งการสร้างสถานปฏิบัติธรรม ๙ ประการ
๑. ทำให้จิตใจเยือกเย็น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานกตัญญู มีปีติสุขตลอดเวลา
๒. มีเพื่อนดี มีบริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคง
๓. ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุข
๔. พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง
อานิสงส์เพื่อคนอื่น
๕. ได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน
๖. ได้ให้ธรรมทาน และให้อโหสิกรรม
อานิสงส์ในภพหน้า
๗. มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบาก
๘. มีสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าแน่นอน
๙. เลื่อนชั้นจิต ได้ภพภูมิที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,649 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย