ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมการก่อสร้าง ติดต่อสอบถาม085-116-1621 พระครูสมุห์สายันต์ อาภากโร

 totlove2559  3,658


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย