ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมการก่อสร้าง ติดต่อสอบถาม085-116-1621 พระครูสมุห์สายันต์ อาภากโร

 totlove2559    27 มี.ค. 2560

  3,475 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย