เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์การก่อสร้างพระพุทธรูป ๓ องค์ ปางประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน

 วัดอร่ามมงคล    23 พ.ค. 2560

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์การก่อสร้างพระพุทธรูป ๓ องค์ ปางประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
เพื่อเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระศาสนา ทางวัดจึงได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปจำนวูน ๓ ปาง คือ ปางประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปางปรินิพพานความยาว 7 เมตร
2. ปางประสูติ ยืน ความสูงขององค์ไม่ร่วมฐาน 7 เมตร
3. ปางตรัสรู้ หน้าตัก 365 ซ.ม. สูง 7.5 เมตร รวมฐาน
ทั้งนี้ ทางวัดต้องใช้งบประมาณ 250,000 บาท
จึงขอเชิญท่านร่วมบุญกันตามศรัทธา โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 9832749336 ชื่อกองทุนสถานธรรมโอสถ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูปริยัติโพธิธรรม โทร 0840344606 หรือ 0942813500 เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล เจ้าคณะตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  3,301 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย