ขอเชิญร่วมงานบุญพิธีเททองหล่อพระบูชาแม่ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 naparats    5 ส.ค. 2560

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และ ถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
พระอารามหลวง นนทบุรี ได้จัดกิจกรรม พิธีเททองหล่อพระบูชาแม่ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
กำหนดการ
พิธีเททองหล่อพระบูชาแม่
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
******************
๐๘.๔๕ น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- สวดมนต์แปล
๐๙.๑๐ น. - ปาฐกถาธรรม เรื่อง"หล่อพระบูชาแม่"
โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐.๐๙ น. - พิธีเททองหล่อพระประธานอาคาร"ปัญญานันทานุสรณ์"
พระประจำห้องประชุม และรูปเหมือนหลวงพ่อปัญญานันทะ
๑๐.๓๐ น. - ตักบาตรสาธิต
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๔๕ น. - รับประทานอาหาร
๑๒.๑๕ น. - รับของที่ระลึก https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,942 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย