ร่วมสร้างบันไดพญานาคกองละ499บาท

 nitinai    6 ก.ย. 2560

-ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้าบันไดสวรรค์ละ499บาทจำนวน999กองบุญ ร่วมสร้างอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย
****เหลือ2เศียรสุดท้ายคราบ*****
***ทาสีพญานาคองค์ละ15,000บาท***
*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเมตตาวนาราม (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้
๑.อิฐมอญแดง
ก้อนละ1.75บาทจำนวน100,000ก้อนหรือตามกำลังศรัทธา
๒.ปูนเสือถุงละ110บาท400ถุง
๓.หินรถละ1,400บาททรายรถละ900บาท
๔.เหล็กเส้นละ225บาท600เส้นหรือตามกำลังศรัทธา
๕.บันไดขั้นละ999บาท
๖.เศียรพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์เศียรละ20,000และองค์ภูริทัตนาคราชโพธิสัตว์กับองค์นาคีคู่บารมีองค์ละ20,000

******^^^^^^************
สามารถร่วมบุญได้กำลังศรัทธาร่วมบุญ_ธนาคารกรุงไทยเลขที่
504-0-85490-0 ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
**************
สอบถามที่091-451-9599(พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส)หรือ098-310-8972 — กับ Chanadda Thanajirawat — กับ Chanadda Thanajirawat https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้น...

• SITA 3 IN 1 : แชมพูสำหรับพระสงฆ์และผู้ถือศีล "ถูกวินัย ไร้กลิ่น ผู้รับได้ใช้ ผู้ถวายได้บุญ"

• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• กลอนธรรมะ วุ่น

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย