ร่วมสร้างห้องสุขาและโรงน้ำร้อนวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน จ.เชียงราย

 nitinai  

ร่วมสร้างโรงน้ำร้อนโรงต้มของพระสายป่ากรรมฐานกันและห้องสุขาห้องละ25,000 จำนวน3ห้อง
#1.คุณกิจขจร เปล่งวิทยา (1ห้อง)
#2.(ขาดเจ้าภาพ)
#3.(ขาดเจ้าภาพ)

วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียวราย
******-----****
หลวงปู่สนธิ์ มีดำริว่าวัดป่าเมตตาวนาราม มีพระจำพรรษาและนอกพรรษามีพระธุดงค์ผ่านไปมาและขาดโรงน้ำร้อนโรงต้มซึ่งมีส่วนจำเป็นพอสมควรเพราะวัดสายป่าพระอาจารย์มั่นจะขาด้สียโรงน้ำร้อนโรวต้มไม่ได้ดังนั้นทางวัดป่า้มตตาวนาราม้ลยขอบอกบุญข่าวกุศลเรื่องการสร้างโรงน้ำร้อนถวายพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ได้พักพิงเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจริญในพระพุทธศาสนาสืบไปโดยสามารถร่วมบุญ
1.หลังคา25,000บาท
2.เสาต้นบะ2,500บาทมี9ต้น
3.พื้นราคา9,000บาท
4.บันได4,509บาท
5.เจ้าภาพห้องสุขาสำหรับพระสงฆ์25,000บาท
****************
สามารถร่วมบุญได่ทีชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
************
สอบถามพระครูสังฆรักดร.นิตินัย0983108972และขอรับใบอนุโมทนาบัตร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,660


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย