เจริญพรประกาศบอกบุญแด่สาธุชนคนดีทุกท่าน

 จิตฺตสํวโร     26 ก.พ. 2561

ขอเจริญพรบอกบุญเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีเจตานาศรัทธาร่วมทำบุญบูรณะโรงฉันฑ์ภัตตราหาร น้ำปานะของพระภิกษุสามเณรวัดทุ่งบวกข้าวและพระอคันตุกะที่จาริธุดงมาพักในวัดทุ่งบวกข้าว ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายระเอียดดังนี้
ปูนซีเมนต์ถุงละ 100 บาท
กระเบื้องปูพื้น ต.ร.ม ละ 300 บาท
ไม้ฉลุลูกกรง แผ่นละ 100 บาท
สีกระป๋องละ 600 บาท
หรือร่วมทำบุญตามเจตนาศรัทธา
โดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
พระเศวต จิตฺตสํวโร
เลขบัญชี 519-0-24355-9
เบอร์โทร 0979568681
จึงขอเจริญพรบอกบุญมานะโอกาสนี้ขอเจริญพร
หมายเหตุ ท่านดัยมีความประสงค์จะให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรขอให้แจ้งทางเบอร์ด้วยนะครับ


ที่มา : วัดทุ่งบวกข้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

3,599


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย