กรมทหารราบที่ 3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดิน ถวายวันป่าเทพกัญญาราม จำนวน 3,300 กองๆละ 999 บาท

 wasanabehappy    30 มี.ค. 2561

กรมทหารราบที่ 3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดิน ถวายวันป่าเทพกัญญาราม เพื่อเป็นธรณีสงฆ์ จำนวน 3,300 กองๆละ 999 บาท

หากท่านสาธุชนท่านใดมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

หากต้องการร่วมทำบุญขอให้ท่านสาธุชนให้ติดต่อมายัง วาสนา ชาแสน อีเมล์ wasanacustoms@gmail.com

ขอให้สาธุชนทุกท่าน อยู่ดีมีสุข อย่าได้ทุกช์ใจในกาลปัจจุบันนี้เทอญ• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ฝึกใจให้สงบคลายความกังวล | นำนั่งสมาธิ

• ...ความอยาก...

• อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย