มีผู้ใจบุญรับเป็นเจ้าภาพแล้วพระประธาน ประดิษฐาน ในวิหารที่กำลังสร้าง

 phraedhammajak    2 เม.ย. 2561

ต้องการเจ้าภาพถวายพระประธาน ประดิษฐาน ในวิหารที่กำลังสร้าง ณ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759

เนื่องจากทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร กำลังดำเนินการก่อสร้างวิหาร (สร้างวิหารดิน ) แต่ยังขาดเจ้าภาพถวายพระประธาน ประจำวิหารหลังใหม่ เฉพาะค่าก่อสร้างก็มากอยู่ ทางสำนักจึงได้ประกาศบอกบุญท่านผู้มีจิตศรัทธา อยากจะถวายพระประธาน ได้มีโอกาสในบุญใหญ่ครั้งนี้

รับพระประธาน เนื้อทองเหลือง ขนาน 50 นิ้ว หรือ 60 นิ้ว ตามเจตนาเจ้าภาพ (ทางสำนักมิได้จำกัด เพียงหาๆและสอบถามร้านดู ตามภาพ)

ขอเชิญร่วมบุญ รับเจ้าภาพถวายพระประธานวิหารดินแพร่ธรรมจักร โอกาสน้อยจะมีการสร้างวิหาร และโอกาสดีจะได้มีโอกาสสร้างถว่ยพระประธาน รับเจ้าภาพพระประธาน ขนาดหน้าตัก 50-60 นิ้ว เนื่องจากทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้ทำการก่อสร้างวิหารขึ้นเพื่อใช้บำเพ็ญกุศล เจริญภาวนา ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ยังขาดองค์พระประธาน ประจำวิหาร จึงได้ประกาศข่าวบุญให้กับท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพพระประธานประจำวิหารที่กำลังสร้างใหม่ในครั้งนี้
ต้องการพระประธาน ขนานประมาณ 50 ถึง 60 นิ้ว ทองเหลือง บางมารวิชัย

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวาย

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้

ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา จัดเป็นกุศลส่วนเวยยาวัจจมัยบุญ เกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบฃ
เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ต้องเป็นคนมีบุญมากและไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด
ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
พระพุทธรูป ตามแต่ศรัทธาเจ้าภาพจะถวาย ได้เข้าไปดูและสอบถามร้าน ราคาพระพุทธชินราช 50 นิ้ว


ยังเปิดรับเจ้าภาพพระประธานอยู่
............................................
กราบพระพุทธรูปผิดหรือ "****

"#พระอาจารย์ครับ ขอถามอะไรหน่อย ผมสงสัยว่า ที่ชาวพุทธกราบพระพุทธรูปนี่ จริงๆแล้วมันผิดหรือถูก

ผมในฐานะอิสลามคนหนึ่ง ได้ติดตามธรรมพระอาจารย์มาอย่างเงียบๆ

ผมเห็นว่า พระอาจารย์น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุด ในการกราบไหว้พระพุทธรูป "

#พระอาจารย์.. ท่านเห็นเสาเรือน เห็นตึกนั้นไหม มันเป็นปูน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหม

ทำไมผู้คนถึงไม่กราบไหว้ ในเมื่อมันก็เป็นอิฐเป็นปูน ไม่แตกต่างไปจากพระพุทธรูป

ท่านเห็นก๊อกน้ำทองเหลืองนั่นไหม ทำไมผู้คนถึงไม่ก้มลงกราบไหว้ ในเมื่อมันก็เป็นโลหะไม่แตกต่างไปจากพระพุทธรูป

ท่านเห็นธงชาติไทยใช่ไหม ท่านให้ความเคารพธงชาติไทยทำไม

ทำไมท่านถึงไม่เคารพผ้าเช็ดหน้ารึผ้าห่มท่านบ้าง ในเมื่อธงชาตินั่นก็เป็นผืนผ้าเหมือนกัน

ท่านต้องตอบมาก่อนว่าทำไม..??

" นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเคารพนี่ครับ พระอาจารย์ "

#พระอาจารย์... นั่นแหละ ๆๆ แสดงว่า เราไม่ได้ก้มลงกราบอิฐกราบปูน อย่างที่เราคิดกัน

เราไม่ได้กราบโลหะด้วยความเป็นโลหะ

เราไม่ได้เคารพธงชาติด้วยความเป็นผ้า

พระพุทธรูปก็เหมือนกัน เรากราบพระพุทธรูปนั้น เราไม่ได้กราบเพราะความเป็นพระพุทธรูป ที่เป็นอิฐเป็นปูนเป็นโลหะ

ชาวพุทธที่มีปัญญา เขากราบคุณของพระผู้เป็นเจ้านู่น

พระพุทธรูปนั้นเป็นตัวแทน เป็นสมมุติ เป็นที่ตั้งแห่งใจ

เขากราบคุณแห่งพระพุทธ ไม่ได้กราบอิฐกราบปูน กราบโลหะ อย่างที่ต่างศาสนาเขาคิดกัน

เราเคารพธงชาติ ธงนั้นเป็นสัญญาลักษ์แห่งความเป็นชาติ

เราไม่ได้เคารพผ้า ไม่ได้เคารพต่อสีผ้า แต่เราเคารพคุณแห่งการมีชาติ ที่ได้มีกำเนิดเกิดมาให้เราได้อยู่อาศัย

เหมือนพระกราบแม่ พระท่านก็ไม่ได้กราบเพราะความเป็นเพศหญิง

แต่ท่านกราบในคุณของแม่ ที่ได้เลี้ยงดูท่านมา จนเติบใหญ่

การก้มลงกราบ เป็นการกราบคุณของท่าน ไม่ได้กราบเพราะความเป็นผู้หญิง

ยามเราป่วย มีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนเรา เขานำดอกไม้มาเป็นกำลังใจ

ดอกไม้นั้นกินไม่ได้ ดอกไม้ไม่ใช่ยา ไม่ใช่อาหาร ไม่ได้ทำให้อาการไข้อาการป่วยมันหายไป

แต่มันเป็นตัวแทนแห่งน้ำใจ มันเป็นสมมุติแทนใจ มันซึ้งใจในความรักของเพื่อนที่มีต่อเรา

ท่านเป็นอิสลาม ท่านนับถือพระผู้เป็นเจ้าของท่าน ท่านเอาอะไรมาเป็นตัวแทนล่ะ

ทุกอย่างทุกศาสนามันต้องมีสัญญาลักษณ์ตัวแทน เพื่อจะได้เป็นที่ตั้งแห่งใจ

สิ่งนั้นแม้เป็นอากาศ ที่เรามโนขึ้นมาเอง นั่นก็เป็นรูปเคารพอย่างหนึ่งเช่นกัน

เพียงแต่เคารพโดยไม่ต้องอาศัยรูป เอาการระลึกถึงเป็นสัญญลักษณ์แทนรูปที่ตาเห็นและลูบคลำ

ทุกศาสนามีสัญญลักษณ์ในการใช้เป็นตัวแทนสิ่งที่เราเคารพบูชาอยู่แล้ว

ท่านหันไปทางมัสยิด มัสยิดก็คือตัวแทนเคารพบูชา เป็นที่ตั้งแห่งใจ

ท่านก้มลงกราบน้อบน้อมต่อมัสยิด ไม่ว่าจะในท่าทางใด มันก็ไม่แตกต่างไปจากชาวพุทธ ที่เขากราบไหว้ กราบพระพุทธรูปเช่นกัน

มัสยิดก็เป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันไม่ใช่หรือ แล้วเราไปให้ความเคารพกันทำไม

ที่เราเคารพกันนั้น นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นสัญญลักษณ์ตัวแทน

เรากราบคุณของพระผู้เป็นเจ้า เราไม่ได้กราบอิฐกราบปูนอย่างที่ใครๆเขาเข้าใจใช่ไหม

พุทธเราเอง ก็ยังแบ่งแยกความคิด

บางพวกไม่เอาพระพุทธรูป แต่เอารูปพระพุทธที่เป็นกระดาษวาดสีพิมพ์สี นี่ก็พวกบ้า

เรียกว่ากราบไหว้รูปกระดาษ ไม่เอาโลหะ แต่เอากระดาษ นี่มันบ้าไหม

อะไรที่ใช้แทนสัญญลักษณ์ มันก็คือสมมุติเหมือนกันหมดนั่นแหละ

พวกเรามันเอาตรรกะตนแยกแยะกันไปเอง

ความคิดเห็นด้านเดียวของเรามันก็ถูกแค่ในส่วนของด้านเราเท่านั้นแหละ มันคับแคบ

ถ้าข้าเขียนเลข 6 ต่อหน้าท่าน ท่านก็จะเห็นเป็นเลข 9

ความเห็นท่านก็ถูก แต่เป็นการถูกเพียงด้านเดียวที่ท่านเห็น

หากยืนยันแต่ในสิ่งที่ตนเองเห็น ท่านเอ๋ย..มันก็ทะเลาะกันตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เราจึงควรมาฟังอีกฟากหนึ่งบ้าง

เลข 9 ที่เรามั่นใจ เพราะเราเห็นและยืนยัน หากน้อมใจมาฟังอีกด้านหนึ่งบ้าง

เลข 9 ที่เราชัดเจนนั้น มันก็เป็นเลข 6 อย่างที่เราไม่คาดคิดออกมาได้เช่นกัน

การแตกแยกทางความคิดนั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้

แต่การทำลายความคิดผู้อื่น ด้วยตรรกะแห่งตน ว่าตนนั่นถูกผู้อื่นผิด

นี่..เป็นเหี้ยที่แสนจัญไรในผืนแผ่นดินเดียวกัน..!!


ภาพวิหารที่กำลังสร้าง


วิหารที่กำลังก่อสร้าง


  3,535 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย