กฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 puhenpai    1 พ.ย. 2561

ที่พักสงฆ์มงคลธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เนื่องด้วยที่พักสงฆ์มงคลธรรม ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน เป็นที่สำหรับ
ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชน ทั่วไปและทำกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนา
ดังนั้นทางที่พักสงฆ์มงคลธรรมได้มีอุบาสก อุบาสิกาผู้มีศรัทธาได้จัดทำกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานให้แล้วเสร็จ
งบประมาณในการสร้างศาลาทั้งหมด 3,200,000 ( สามล้านสองแสนบาท )รายละเอียดบางส่วนของโครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ไม่มีเสากลาง กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เสา18 ต้น เสากลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความสูงของเสาตั้งแต่ฐานล่างสุด 7 เมตร ยกพื้นสูง 1 เมตร อาสน์สงฆ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร ร่วมสมทบทุนตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานในครั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่
พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.095-249-2416 ... 096-551-6361...
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์มงคลธรรม โดย พระพุทธมนต์ สุธมฺโม
และน.ส.เมลดา บุญมงคลรักษา และนายสนิท เกิดกล้า หมายเลขบัญชี 312 053 4749
กำหนดการงานกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
ทอดถวาย ณ
ที่พักสงฆ์มงคลธรรม หมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ขึ้น 10 ค่ำเดือน12 เป็นวันรวมจัดตั้งกองกฐิน
เวลา 18.00 น .พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการปฏิบัติธรรม แสดงธรรมทั้งคืน
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 09.00 น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน รับพรเป็นอันเสร็จพิธี
ที่พักสงฆ์มงคลธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เนื่องด้วยที่พักสงฆ์มงคลธรรม ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน เป็นที่สำหรับ
ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชน ทั่วไปและทำกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนา
ดังนั้นทางที่พักสงฆ์มงคลธรรมได้มีอุบาสก อุบาสิกาผู้มีศรัทธาได้จัดทำกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานให้แล้วเสร็จ
งบประมาณในการสร้างศาลาทั้งหมด 3,200,000 ( สามล้านสองแสนบาท )รายละเอียดบางส่วนของโครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ไม่มีเสากลาง กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เสา18 ต้น เสากลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความสูงของเสาตั้งแต่ฐานล่างสุด 7 เมตร ยกพื้นสูง 1 เมตร อาสน์สงฆ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร ร่วมสมทบทุนตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานในครั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่
พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.095-249-2416 ... 096-551-6361...
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์มงคลธรรม โดย พระพุทธมนต์ สุธมฺโม
และน.ส.เมลดา บุญมงคลรักษา และนายสนิท เกิดกล้า หมายเลขบัญชี 312 053 4749
กำหนดการงานกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
ทอดถวาย ณ
ที่พักสงฆ์มงคลธรรม หมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3310


โอนเงินพร้อมเพย์
100บาท
หมายเลขพร้อมเพย์
095492416
14/11/2018
13:02


  3,337 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย