ขอเรียนเชิญญาติโยมผูใจบูญรวมทำบุญถวายพระพุทธรูปจำนวน ๒๐ องค์ ๒๐ วัด ใน ประเทศ บังคลาเทศ

 Indra556    11 ก.ค. 2562

ขอเรียนเชิญญาติโยมผูใจบูญรวมทำบุญถวายพระพุทธรูปจำนวน ๒๐ องค์ ๒๐ วัด
วัดในประเทศบังคลาเทศถวายวัดทีไม่มีพระพุทธรูปเนื่องในประเทศบังคลาเทศ
หาพระพุทธรูปยาก
40 นิ้วองค์ละ 65,500 บาท
50 นิ้วองค์ละ 80,000 บาท
สามารถที่จะร่วมทำบุญเป็นครอบครัวได้
ติดต่อ : พระ อินทรา โชติ
เบอร์โทร : 0864846132
ไลน์ : jotiindra123
สามารถทีจะรวมทำบุญ
ธนาคารกรุงเทพ
ซื่อบัญชี : พระ MR INDRA JOTI
เลขที่บัญชี : 938-027295-6
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,778 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย