ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดหัวตลุกวนาราม (วัดป่าหัวตลุก) ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 socoman  

ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดหัวตลุกวนาราม (วัดป่าหัวตลุก) ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ที่มา : https://www.facebook.com/422886951105483/photos/a.709602672433908/3615889485138531/?type=3

3,904


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย