กฐินสามัคคีสร้างธรรมศาลาพระธาตุแท่นคำ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    5 ส.ค. 2562

📣📣📣
ขอเรียนเชิญ/เจริญพรสร้างบุญบารมี
ในพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตร พระเจ้าเเท่นคำ
🏡กฐินสามัคคีสร้างธรรมศาลา🏡
วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์องค์กฐิน
- มุงหลังคาธรรมศาลา ปูกระเบื้อง
- สร้างห้องกระจก ติดตั้งระบบไฟฟ้า
🔔
ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร...

🌼เจ้าภาพบุญกฐินถวายวัดพระธาตุแท่นคำ ร่วมสร้างบุญได้ที่
🌼ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ
กรรมการวัดฯ คณะเจ้าภาพสร้าง"ธรรมศาลา"
แจ้งรายชื่อกรรมการกฐิน ใน INBOX หรือ LINE (เพิ่มจากเบอร์โทร.0935155818) เเละ เพจ วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน INBOX หรือ LINE
🌳🏡🌳
ธรรมศาลาพระธาตุเเท่นคำ (ศาลาพอเพียง)


ผลบุญแห่ง #วิหารทาน
แม้ว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว บุญนั้นก็จะตามไปส่งผลให้เรา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป ตลอดถึงยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติ... เราจึงควรสะสมเสบียงบุญเพื่อการเดินทางในวันหน้า เดือนหน้า ปีหน้า ภพหน้าของเราจะได้ไม่มีความลำบากยากไร้
🙂ด้วยเรามีบุญนั้นเป็นที่พึ่งเสมอ🙂


ธรรมศาลาพระธาตุแท่นคำ


🌼ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ
กรรมการวัดฯ คณะเจ้าภาพสร้าง"ธรรมศาลา"
โทร.0935155818 (line)


ธรรมศาลาวัดพระธาตุแท่นคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน


๖ กันยายน ๒๕๖๒


๒๓ ๙ ๒๕๖๒


๒๘ ๙ ๒๕๖๒


๑๙ ๑๐ ๒๕๖๒


๒๕ ๑๐ ๒๕๖๒


๑๐ ๑๑ ๒๕๖๒


  3,592 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย