บอกบุญเจ้าภาพพุทธรูปบรรจุเจดีย์

 ชัยกมล    26 เม.ย. 2563

บอกบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรรจุเจดีย์

เนื่องจาก ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว และได้ผุพังไปตามกาลเวลา คงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต) มีแนวความคิดว่าจะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จนห้าพันพระพรรษา ทางที่พักสงฆ์จะเริ่มก่อสร้างรากฐานเจดีย์ในปี พ.ศ 2563 นี้ แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก

จึงขอเรียนเชิญ และบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาจะร่วมสร้างเจดีย์ (พระธาตุ) เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง และครอบครัวเพื่อสร้างเจดีย์ให้แล้วเสร็จ
ท่านสามารถร่วมบุญโดย

เป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง หน้าตัก 9 นิ้ว

-พุทธรูปปางถวายเนตร 9 องค์
องค์ละ 3,499 บาท

- พุทธรูปปางเดินจงกรม 9 องค์ องค์ละ 3,400 บาท

-พุทธรูปปางสมาธิ 9 องค์
องค์ละ 2,999 บาท

-พุทธรูปปางนั่งใต้ต้นไทร 9 องค์ องค์ละ 2,999 บาท

-พุทธรูปปางนั่งใต้ต้นเกด 9 องค์ องค์ละ 2,999 บาท

เป็นเจ้าภาพ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 84 องค์ องค์ละ 1,299 บาท

เป็นเจ้าภาพเรือเงิน/เรือทอง (ปิดทองคำเปลว) 19 ลำ ราคาลำละ 999 บาท

เจ้าภาพเสา/คาน เจดีย์ 48 คาน ราคา 399 บาท

เป็นเจ้าภาพพระพิมพ์ ไหละ 499 บาท

หรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่าน
หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ขอให้ติดต่อมาได้ที่
พระวิมล. อนุตฺตโร 098-0020007 หรือ สมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 0201309645 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,606 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย