🙂"เจริญพรเรียนเชิญสาธุชน ร่วมบุญงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ" ณ วัดหนองบัวน้อย

 thongyodrak    22 ส.ค. 2563

"อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน."
"ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง
ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง , เขาเห็นความบริสุทธิ์
แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงปราโมทย์."
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๑๗.
**************
#เรียนเชิญเจริญพรงานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ
ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ๕,๙๙๙ กองๆ ละ ๑๙๙ บาท
- ร่วมสร้างเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา จองเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระใหม่ รูปละ ๓,๙๙๙ บาท
- ร่วมบูชาทองหล่อพระประธาน - แท่งใหญ่ ๙๙๙ บาท, แท่งเล็ก ๑๙๙ บาท, แผ่นดวง ๙๙ บาท
- ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือสองพี่น้องจากโรงฆ่าสัตว์
- แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร หรือน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
องค์พระประธาน คือ พระพุทธชินราช (หน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว) พระโมคคัลลา, พระสารีบุตร, ยักษ์และมาร
#จากปณิธานที่ตั้งมั่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวบ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการวัด และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน...จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมมีส่วนแห่งบุญใหญ่สร้างอุโบสถ ณ วัดหนองบัวน้อย ในครั้งนี้...ขออนุโมทนาบุญ
ขอให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกทิวาราตรีกาล คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมประสงค์ มีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยต่อภยันตรายทั้งปวง...ขออนุโมทนา...
"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"...เจริญพร... https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


บัญชีร่วมบุญ


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )

• เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )

• ดีแต่สอนคนอื่น (อนุสาสิกชาดก)

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย