ขอรับบริจาคซีดีธรรมะ และ หนังสือธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมวิทยาทาน
 dham   12 ก.ค. 2554

ด้วยอาตมาได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ รายการ ธรรมะยามเช้า ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากศรัทธาญาติโยมเป็นจำนวนมาก และก็ได้มีญาติโยมอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันที่มีความประสงค์อยากจะได้ซีดีธรรม หรือ หนังสือธรรมะ ไว้เปิดฟัง หรือ อ่านที่บ้าน ซึ่งก็ได้ดำเนินการแจกไปบ้างแล้ว แต่ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีความสนใจ
จึงขอรับบริจาคซีดีธรรมะ และ หนังสือธรรมะ จากท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญเผยแผ่ธรรม เป็นธรรมวิทยาทานในครั้งนี้ โดยจัดส่งซีดีธรรมะ หรือ หนังสือธรรมะ มาที่ พระครูวรสุตเขต ๑๑๑ หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
ทั้งนี้ออนุโมทนาบุญในส่วนแห่งกุศลจิตศรัทธาของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยDT08229

โดย : dham

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.ค. 2554
ที่อยู่ : วัดสันทราย ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
โทร. : 089-8523498

 เปิดอ่านหน้านี้  2419 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย