บุญใหญ่ระดับสิบดาว "งานบุญสร้างพระอุณาโลมประดับพระนลาฏ พระประธานพันปี ประเทศภูฏาน"

 pransalin  

"โครงการจัดสร้างพระสุวรรณรัตนอุณาโลมประดับพระนลาฏ” ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งพันปี พระนามว่า "ตนปา งาดรามา ทงวา ดนเด็น" (พระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะดังเช่นพระพุทธองค์ และทำให้ชีวิตมีความหมายเพียงได้พบเห็น) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อารามเพลลา ที่ห่างไกล ณ เมืองปาโร ประเทศภูฏาน

อารามเพลลา ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ลังเชน พัลกี เซงเก ผู้ก่อตั้ง เมื่อราวศตวรรษที่ 8 ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าสานุศิษย์ 25 ท่าน ขององค์คุรุปัทมสัมภวะ และตั้งแต่นั้นมาท่านได้กลับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อยังประโยชน์ให้สรรพสัตว์ ท่านเป็นที่รู้จักกันในนาม เพลลา ตุลกุ รินโปเช

เพลลา ตุลกุ รินโปเช องค์ปัจจุบัน (ในวัย 40 ปี) มีดำริในการถวายพระอุณาโลมซึ่งทำจากรัตนชาติอันมีค่าสูงสุด ถือเป็นการถวายบูชาด้วยสิ่งประเสริฐแด่พระพุทธเจ้า และเป็นสัญลักษณ์แห่งสภาวะการรู้แจ้ง (การตรัสรู้) และความพยายามดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำหรับพวกเราในการสร้างบุญสัมพันธ์กับวัดอันมีประวัติยาวนานและได้ประกอบกิจอันเป็นบุญกุศล

พระสุวรรณรัตนอุณาโลมได้รับการออกแบบโดยท่านอาจารย์นิพนธ์ ยอดคำปัน ศิลปินระดับครูผู้มีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ในการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าอย่างมากมายและต่อเนื่อง ผู้เคยถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินการจัดสร้างในประเทศไทยโดยทีมงาน กรุช่าง ทองโบราณ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์นิพนธ์ เพชรเม็ดประธานรูปทรงหยดน้ำที่ประดับอยู่นี้ ผ่านการรับรองจากสถาบัน GIA (เจียระไนแบบโบราณ มีน้ำหนัก 2.65 กะรัต) และนับเป็นมงคลอย่างยิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชา โดดรุปเชน รินโปเช พระชันษา 94 ปี ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์คุรุปัทมสัมภวะที่ยังมีชีวิต ทรงเลือกจากเพชรหลายเม็ดที่ผ่านการคัดสรรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพระอุณาโลมที่สุด เครื่องบูชาอันทรงคุณค่านี้จะถูกนำไปยังประเทศภูฏานในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการถวายพระอุณาโลมทองคำประดับอัญมณีได้แก่ เพชรและทับทิมสยามแด่พระพุทธรูปพันปี ในวันมหามงคลที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ จะกลายเป็นสิ่งยืนยันความศรัทธาอันตั้งมั่นต่อพระรัตนตรัย และเป็นการสร้างสมบุญบารมีให้กับผู้ที่มีส่วนในความวิริยะอันชอบนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กุศลอันพึงมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะพรรณนาและเป็นปัจจัยอันทรงพลังสูงสุดในการเข้าถึงซึ่งพระโพธิญาณ ข้ามโอฆะสงสารถึงฝั่งพระนิพพานโดยพลัน แม้ใครดวงตก ดาวย้าย มีเคราะห์มีคราส พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแบกราหู มีอุปสรรค บุญอันไพศาลนี้ก็จะค้ำดวงชะตานำพาให้กลับร้ายกลายเป็นดีมีสุขสวัสดีขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านใดปรารถนาอุทิศกุศลส่งให้ผู้ล่วงลับไปแล้วกุศลนี้ย่อมส่งให้ดวงจิตผู้นั้นพ้นทุกข์รับสุขในสุคติภูมิ จึงนับเป็นบุญสำคัญอันหาได้ยาก

ผู้ใดมีใจศรัทธาขอเชิญร่วมบุญได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ชื่อบัญชีโครงการจัดสร้างพระสุวรรณรัตนอุณาโลมฯ
เลขที่บัญชี 020202926197

ปิดวันที่ 29 พ.ย. นี้
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/pransalin/posts/10159469905765941

3,997


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย