นิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติ ณ สวนพุทธธรรม วัดศรีทวี

 watsritawee    14 พ.ค. 2565

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติ ณ สวนพุทธธรรม วัดศรีทวี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่เวบไซต์ https://watsritawee.org/the-buddha/

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


วัดศรีทวีขยายเวลาจัดนิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติตามข้อเสนอแนะของพุทธศาสนิกชน


  30 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย