ขอเชิญร่วมบุญบูรณะพระเกตุและพระเนตรขององค์หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

 socoman    27 มิ.ย. 2565

ประกาศแจ้งข่าวให้ลูกหลานทุกคนได้ทราบ !!!
ทางวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จะมีการบูรณะพระเกตุและพระเนตรขององค์หลวงพ่อพระใสจริง แต่ไม่ได้มอบหมายให้ องค์กร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับบริจาค เพราะว่าทางวัดได้เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคปัจจัยจากญาติโยม สาธุชนลูกหลานหลวงพ่อพระใสเอง เพื่อที่ท่านสาธุชนจะได้โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญด้วยตัวเองตามกำลังศรัทธา แล้วรวบรวมปัจจัยส่วนนี้เป็นทุนในการบูรณะโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้บูรณะเพราะว่าองค์หลวงพ่อพระใสได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากรดังนั้นทางกรมศิลปากรจึงต้องเป็นคนมาทำการบูรณยอดพระเกตุ และพระเนตรในครั้งนี้
ถ้าลูกหลานท่านใดมีความประสงค์อยากจะรวมทำบุญก็สามารถโอนปัจจัยมาทำบุญได้ตามนี้ ขออนุโมทนา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,812 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย