แจ้งบอกบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโลงศพ(โลงเย็น)พร้อมเครื่องบริวาร(ครั้งที่ ๔ ปีที่ ๔)

 พระมหาฯชินวํโส    18 ธ.ค. 2565

ขอเจริญพรญาติธรรมผู้ใฝ่ในกุศล แจ้งบอกบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโลงศพ(โลงเย็น)พร้อมเครื่องบริวาร(ครั้งที่ ๔ ปีที่ ๔)
เพื่อนำไปถวายแด่ยังวัดบ้านยาง ตำบลห้องแซงอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งทุรกันดารและยังขาดอยู่
มีรายละเอียดดังนี้/
#ราคาค่าโลงเย็น ๘๐,๐๐๐บาท(ซึ่งยังขาดอยู่ ๖๗,๔๐๐บาท )
#ราคาโต้ะหมู่บูชา,เครื่องบริวาร ๒๐,๐๐๐ บาท (ได้ครบแล้ว)
โดยได้แบ่งออกเป็นจำนวน ๒๐ กองบุญ
กองละ ๓,๓๕๐ บาท
(จากยอดคงเหลือ๖๗,๐๐๐ บาท)

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชี//ธนาคารเพื่อการเกษตรฯลฯ
เลขที่บัญชี// ๐๒๐๐- ๕๘๒๔- ๐๑๕๘
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํโส
สอบถามโทร ๐๘๖-๔๖๑-๐๐๗-๓ , ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙-๑
(หากครบตามจำนวนแล้วจะแจ้งประกาศเพื่อปิดรับต่อไป )
# เมื่อร่วมบุญแล้วแจ้งด้วย,ชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ ID LINE tulakun8140 #
ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านที่ได้ร่วมบุญและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ สาธุ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,604 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย