ร่วมทอดผ้าป่า@11มีค.66 ซื้อที่ดินถวายวัดบูรพาราม อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 socoman    8 มี.ค. 2566

ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธทั้งประเทศจะได้ช่วยกันระดมบุญระดมทุน ระดมธรรมเพื่อช่วยกันรักษาพื้นที่ของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ให้ได้
เพราะเหลือเวลาอีก 2 วัน จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อที่ดิน 1 แปลงจำนวน 23 ไร่ ซึ่งยังคงขาดปัจจัยอยู่ประมาณ 3 ล้านบาท
วัดบูรพารามร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า
จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบูรพาราม ต. ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมี แม่ทัพภาคที่ 4 พลโท ศานติ ศกุนตนาค เป็นประธาน
จึงขอเจริญพรเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมกัน ระดมบุญ ระดมทุน ระดมธรรมในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ซึ่งสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่ ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชีวัดบูรพาราม
หมายเลขบัญชี 02 02 391 44338
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์(ท่านขาว)
โทร. 089-298-8606
  3,638 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย