บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

 thongyodrak    5 ก.พ. 2567

😇😇😇😇😇
มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ.
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จัดไม่มาถึง,
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด,
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๑.
🌿🌿🌿
#ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทางวัดหนองบัวน้อยได้จัดงานบุญเทศน์มหาชาติ ในเนื้อเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาเป็นประจำทุกๆ ปี อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน ที่ได้ช่วยกันรักษาเอาไว้ให้คงอยู่คู่หมู่บ้านตลอดไป
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ (วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์คาถาพัน ผูก ๑-๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๔.๐๐ น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน
เวลา ๐๕.๐๐ น. เทศน์สังกาช
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศน์แหล่ ๓ ธรรมาสน์
ในเนื้อเรื่องพระเวสสันดรชาดกตลอดวัน
😇😇😇😇😇
#จึงขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท่าน ร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ / ฟังเทศน์คาถาพัน-มาลัยหมื่น-มาลัยแสน
ร่วมพิธีอันเชิญพระอุปคุต / พิธีแห่ข้าวพันก้อน / ฟังเทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์
#หรือร่วมบูชากันณ์เทศน์มหาชาติ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ (วัดหนองบัวน้อย สร้างอุโบสถ) เลขที่ 1351543505 ติดต่อสอบถามรายละเอียด : โทร 081-9778918 / 099-4719922
🙏🙏🙏ขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญบูชากัณฑ์เทศน์ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้พบพระศรีอาริย์ ในอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญ...
...ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย ทุกท่านทุกคนเทอญ...   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


ในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองบัวน้อย


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• อำนาจของรส (วาตมิคชาดก)

• เพราะข้อปฏิบัติและการกระทำ (หลวงปู่แบน ธนากโร)

• บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย