ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนรางวัลสลากการกุศล งานฉลองโบสถ์

 somrak    11 ต.ค. 2554

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนรางวัลสลากการกุศล งานฉลองโบสถ์


เนื่องด้วยวัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้รื้อถอนอุโบสถหลังเก่าที่ทำด้วยไม้มาเป็นเวลานับร้อยปี ได้หักพังทรุดโทรมไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้ คณะกรรมการจึงได้บูรณะก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงจัดงานฉลองอุโบสถ ปิดทอง ยกช่อฟ้า และทอดผ้าป่าสามัคคี ๙,๙๙๙ กองๆละ ๑๙๙ บาท ใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๔ มกราคม ๒๕๕๕ และทางวัดโดยคณะกรรมการได้จัดทำสลากการกุศลและตักไข่ปลามหาโชค


ดังนั้น ทางวัดจึงขออุปถัมภ์รางวัลจากท่าน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์คลิ๊กดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์งานบุญ
http://www.romdham.com/pic/pratumwat01.jpgคลิ๊กดาวน์โหลดใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ
http://www.romdham.com/pic/ptwk.pdf

หวังจักได้รับความสนับสนุนจากท่านด้วยดี และขออนุโมทนาขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


ในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆที่ใช้เป็นสลากการกุศลด้วยตนเองได้ สามารถร่วมบุญเป็นจำนวนเงินเพื่อให้คณะกรรมการได้จัดซื้อเพื่อเป็นรางวัลต่างๆต่อไปได้


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส
KRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ


ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ somrak43@hotmail.com


รายนามผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสลากการกุศล

1.พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต (ปธ.7) ร่วมสนับสนุน จักรยาน 1 คัน มูลค่าราคา 1,000 บาท
2.


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ประกาศข่าวโดย
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,706 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย