แจ้งข่าวปริวาสกรรม
 พระเอกศักดิ์   8 ธ.ค. 2554

วัดฑันนิคมพัฒนาราม(ทับ6) ต.หนองนำ้ใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 มกราคม ของทุกปี โทร.086-2583841


DT012163

โดย : พระเอกศักดิ์

วันที่ลงประกาศ : 8 ธ.ค. 2554
ที่อยู่ : วัดโนนมะกอก ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง นครราชสีมา 30160
โทร. : 0874581912

 เปิดอ่านหน้านี้  2319 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย