แจ้งข่าวปริวาสกรรม

 พระเอกศักดิ์    8 ธ.ค. 2554

วัดฑันนิคมพัฒนาราม(ทับ6) ต.หนองนำ้ใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 13-23 มกราคม ของทุกปี โทร.086-2583841  3,521 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย