"กืเลสกับสติ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)


<
 "กืเลสกับสติ"

" .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ

ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ มันบ่ได้คุมมันแหละ ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับ คิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่สติ .. "

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ     
 6,405 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย