52(16/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อริยสัจปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 10.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...อริยสัจปัพพะ
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,914 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย