อริยสัจ(1) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

 Webmaster  

อริยสัจ(1) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

อริยสัจ(1) บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (01/02/63)

5/6

อริยสัจภาวนา อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563
ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน

• ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข หรือส่งเสริมกิเลส

• ถือศีลแล้วสูญเสีย ใช้วิธีนี้แทนก็ได้ค่ะ Ep.1 #ถือศีล #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย